بیانیه پایانی کنفرانس ملی HSE در صنعت ساختمان
دوشنبه ۹۵/۱۰/۶

بیانیه پایانی کنفرانس ملی HSE در صنعت ساختمان

کنفرانس ملی "ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان" طی روزهای پنجم و ششم دی ماه در مجتمع نفت محمودآباد برگزار شد و با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

کنفرانس ملی HSE  در استان مازندران به کار خود پایان داد
دوشنبه ۹۵/۱۰/۶
با قرائت بیانه:

کنفرانس ملی HSE در استان مازندران به کار خود پایان داد

مراسم اختتامیه این کنفرانس ظهر روز دوشنبه ششم دی ماه در مجتمع نفت محمودآباد برگزار شد.

107 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد
دوشنبه ۹۵/۱۰/۶
رئیس کمیته علمی کنفرانس ملیHSE استان مازندران:

107 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد

رئیس کمیته علمی کنفرانس ملی HSE استان مازندران خاطر نشان کرد: 107 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که 42 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

طرح آموزش همگانی مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مازندران پیگیری می‎شود
دوشنبه ۹۵/۱۰/۶
دبیر کنفرانس ملی HSE در استان مازندران:

طرح آموزش همگانی مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مازندران پیگیری می‎شود

دبیر کنفرانس ملی HSE با اشاره به استقرار دبیرخانه مبحث دوازدهم در مازندارن اظهار داشت: طرح آموزش همگانی مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مازندران پیگیری می‎شود.

چهار تفاهم نامه همكاري سه جانبه منعقد شد
یکشنبه ۹۵/۱۰/۵
همزمان با برگزاری اولین کنفرانس ملیHSE:

چهار تفاهم نامه همكاري سه جانبه منعقد شد

در جهت تحقق اهداف مندرج در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، طی مراسمی در کنفرانس ملی HSE چهار تفاهم نامه همكاري سه جانبه منعقد شد.

وقوع700 حادثه کار منجر به فوت و صدمه در سال94
یکشنبه ۹۵/۱۰/۵
استاندار مازندران:

وقوع700 حادثه کار منجر به فوت و صدمه در سال94

استاندار مازندران با تاکید بر ضرورت کاهش حوادث کار عنوان کرد : در سال94 شاهد 700 مورد سانحه منجر به فوت و صدمه در استان در صنعت ساختمان بودیم .

کیمیا سامانه